ჯამში დადასტურებულია

აქტიურად დადასტურებულია

გამოჯანმრთელდა

გარდაიცვალა

კორონავირუსის (COVID-19) ინფექციის სტატისტიკა.

გლობალური სტატისტიკა

მონაცემები განახლებას აკეთებს ყოველ 4 საათში ერთხელ!

ტენდენციის სანახავად აირჩიეთ რუკაზე ქვეყანა.
დადასტურებული შემთხვევები ყველა დადასტურებული შემთხვევა, COVID-19– ის აღმოჩენის შემდეგ, სტატისტიკურ მხარეში.

აქტიური დადასტურებულია დარჩენილი დადასტურებული შემთხვევები. დაგროვილი დადასტურებული შემთხვევები გამორიცხავს გამოჯანმრთელებულ და გარდაცვალების შემთხვევებს.

ახლად გაზრდილი / შემცირებული დადასტურებული შემთხვევები: დღევანდელ აქტიურ დადასტურებულ შემთხვევებში # გამოყოფს გუშინდელის # რიცხვს.

გამოჯანმრთელდა

გარდაიცვალა